Dichterscollectief Beverwijk

Poëzie draait om ervaren en delen. Poëzie is interactief. Uitgeven is slechts één van de middelen om poëzie te delen.
Daarom de wens om taalgevoelige koppen bijeen te steken en een dichtersgilde op te richten. Een collectief waarbij het niet draait om het uitgeven van een bundel als doel op zich maar waarbij het draait om samenwerken en performen met de taal als bindende faktor. Samen spelen met woorden zonder je eigenheid te verliezen. En misschien wel met meerdere disciplines ( beeldende kunst,moderne media en muziek) op zoek gaan naar nog meer zeggingskracht.

 

Onze definitie: Het Gilde, een collectief, samengesteld door het collectief met als primair doel uitwisseling
en inspiratie. Met als secundair doel  een maatschaappelijke ondertoon te leggen in ons vakmanschap.
Een ongedwongen mogelijkheid om gezamenlijk inspiratie op te doen, ideeën uit te wisselen en uit te voeren.

We willen:

- Inspiratie op doen    Te denken valt aan schrijf/dichtoefeningen, voordrachten, sprekers ( bijvoorbeeld: Joke van Leeuwen, Mondoleone) en excursies naar bijvoorbeeld het verbrandde duingebied in Bergen, thema/discussieavonden. Zie voor meer ideeën de pagina "inspiratie".

- Poezie verder brengen dan onszelf. Zo kan je denken aan gedichten voordragen tijdens gemeentebegrafenissen (wordt in meer gemeenten opgevangen door stadsdichter/ dichterscollectief), workshops voor jongeren, voordragen voor ouderen en op speciale gelegenheden. Daarnaast wellicht de organisatie van de stadsdichtersverkiezing (zonder hiermee een coupe te willen plegen, maar misschien is in dit kader 'nieuw bloed' welkom….)

 

In vrijheid kom je tot de mooste dingen. We willen onszelf dan ook niet vastleggen in statuten en dergelijke.

Als je instemt deel uit te maken van het dichtersgilde, leg je je nergens op vast. Geen verplichte opkomst. Wel willen we graag afbericht voor de bijeenkomsten, zodat we kunnen bepalen of het door kan gaan.
Voor de te ondernemen activiteiten zal per activiteit worden geïnventariseerd  of en wie zich daaraan wil verbinden. Zich verbinden aan een activiteit  betekent uiteraard minder vrijblijvendheid voor die specifieke activiteit.


De vorm en opzet willen we met het nu te vormen collectief verder vormgeven en een draagvlak/podia creëren. Er is nog geen planning opgesteld
We kunnen alle kanten op.


Lees m

Trefwoorden

De lijst van tags is leeg.